Zapisy

Imię i nazwisko dziecka

Wybierz rodzaj kursu

Data urodzenia dziecka

Wybierz termin kursu

Telefon kontaktowy

Wybierz dzień tygodnia

Adres email

Wybierz poziom zaawansowania

Uwagi

Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem Szkoły Pływania FALA, Regulaminem Obiektu i Pływalni Fitness Academy Rogowska we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zgłoszonego przez mnie dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania na pływalni w Fitness Academy Rogowska przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika kursu nauki pływania w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).